Education

 

دوره هاي مدون بازآموزي در سال 90

تاريخ برگزاري کد برنامه عنوان دوره
90/2/21 39302001 مباحث اجتماعي- حرفه اي 1
90/2/22 39302002 مباحث اجتماعي- حرفه اي 2
90/3/4 39302003 مباحث اجتماعي- حرفه اي 3
90/3/5 39302004 مباحث اجتماعي- حرفه اي 4

 

دوره هاي بازآموزي مدون مركز تحقيقات علوم دارويي در سال

1389 به شرح زیر برگزار می شود:

عنوان دوره

كد برنامه

تاريخ برگزاري

دارو درمانی اختلالات رنگدانه ای

39302010

89/9/6

کارگاه داروهای ساختنی و ترکیبی در داروخانه

39302102

89/9/7

کارگاه کنترل کمی و کیفی فرآورده های گیاهی

39302104

89/9/8

کارگاه اتوماسیون و کاربرد کامپیوتر در داروخانه

39302105

89/9/9

مباحث اجتماعی- حرفه ای (4)

39302004

89/11/16

مباحث اجتماعی- حرفه ای (3)

39302003

89/11/17

مباحث اجتماعی- حرفه ای (2)

39302002

89/11/18

مباحث اجتماعی- حرفه ای (1)

39302001

89/11/19

 

  • هر کدام از این دوره ها دارای 5 امتیاز بازآموزی برای داروسازان است

  • ثبت نام در همان روز برگزاری دوره راس ساعت 8 صبح انجام می گیرد

  • محل برگزاری دوره ها: ساختمان قدیم دانشکده داروسازی

  • مبلغ ثبت نام برای هر دوره: 120000 ریال

 

دوره هاي بازآموزي مدون مركز تحقيقات علوم دارويي و دانشکده داروسازی در سال

1388 به شرح زیر برگزار می شود:

 

مرکز تحقیقات علوم دارویی

عنوان دوره

كد برنامه

تاريخ برگزاري

نوآوری ها و تازه ها 1

39302017

88/3/13

نوآوری ها و تازه ها 2

39302018

88/4/3

نوآوری ها و تازه ها 3

39302019

88/2/24

نوآوری ها و تازه ها 4

39302020

88/5/7

كارگاه تعيين الگوي مصرف دارو (DUR)

39302021

88/5/28

كارگاه داروهاي ساختني و تركيبي در داروخانه ها

39302022

88/6/11

اتوماسيون و كاربرد كامپيوتر در داروخانه

39302025

88/7/15

كارگاه بيواكي و الانسي

39302027

88/8/27

كارگاه کنترل میکروبی فرآورده های دارویی

39302023

88/9/4

مباحث اجتماعي حرفه اي 1

39302001

88/9/25

مباحث اجتماعي حرفه اي 5

39302005

88/10/3

كارگاه آناليز فرآورده هاي دارويي

39302026

88/10/24

كارگاه كنترل كمي و كيفي فرآورده هاي گياهي

39302024

88/11/7

كارگاه ارزيابي و پايداري فرآورده هاي دارويي

39302028

88/12/5

 

 

دانشکده داروسازی

عنوان دوره

كد برنامه

تاريخ برگزاري

مباحث اجتماعی حرفه ای 4

39302004

88/3/21

بیماریهای عفونی

39302015

88/4/25

اختلالات عصبی

39302014

88/5/22

اختلالات رنگدانه ای

39302010

88/5/29

بیماریهای گوارشی

39302008

88/6/26

نوآوری و تازه ها 3

39302019

88/7/9

مباحث اجتماعی حرفه ای 2

39302002

88/8/28

مباحث اجتماعی حرفه ای 3

39302003

88/9/19

اختلالات تنفسی

39302007

88/10/24

مباحث اجتماعي حرفه اي 5

39302005

88/11/8

نو آوری و تازه ها 1

39302017

88/12/6

 

 

  • هر کدام از این دوره ها دارای 5 امتیاز بازآموزی برای داروسازان است

  • ثبت نام در همان روز برگزاری دوره راس ساعت 8 صبح انجام می گیرد

  • محل برگزاری دوره ها: ساختمان قدیم دانشکده داروسازی

 

 

 

دوره هاي بازآموزي غير مدون مركز تحقيقات علوم دارويي در سال

1387 به شرح زیر برگزار مي گردد:

 

امتیاز تاریخ برگزاری کد برنامه عنوان دوره
پزشکان عمومی، متخصصین طب اورژانس، پزشکی قانونی، طب کار داروسازان
3 3 87/5/3 181128701 مسمومیت ها
- 3 87/5/24 181128708 قوانین و مقررات داروسازی
- 3 87/5/31 181128707 جایگاه رایانه در علوم دارویی
- 3 87/7/25 181128706 داروهای جدید

 

هزینه ثبت نام 60000 ریال می باشد.

ثبت نام در هر دوره در همان روز برگزاری دوره، راس ساعت 12 انجام می پذیرد.

محل برگزاری دوره های بازآموزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

 

 

 

 

عناوین دوره های برگزار شده در سال 1386

امتیاز داروسازان

تاریخ برگزاری

کد برنامه

عنوان دوره

3

86/3/31 181128605

طب جایگزین

4 86/4/28 181128610

فرآورده های آرایشی بهداشتی

4 86/5/23 181128611

جایگاه رایانه در علوم دارویی

4/5 86/6/23 181128612

داروهای جدید

4 86/7/26 181128613

مسمومیتها

4 86/8/24 181128614

قوانین و مقررات داروسازی

 

 

عناوین دوره های برگزار شده در سال 1385

امتياز

تاريخ تحويل فيش واريزي تاريخ برگزاري كد برنامه عنوان دوره
متخصصين مشمول قانون آموزش مداوم دندانپزشكان پزشكان عمومي داروسازان
3 3 3 3 85/8/9 85/8/11 181128517 طب جايگزين
1/5* 1/5 3 3 85/9/7 85/9/9 181128518 فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي
2 2 2 3 85/9/14 85/9/16 181128519 جايگاه رايانه در علوم دارويي
3 3 3 3 85/10/5 85/10/7 181128520 داروهاي جديد
3 3 3 3 85/11/11 85/11/15 181128521 مسموميت ها
- - 2 3 85/12/1 85/12/3 181125522 قوانين و مقررات داروسازي

 

*متخصصين پوست و مو با شركت در دوره فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي از 3 امتياز بازآموزي برخوردار خواهند بود.