آقای دکتر محمدهادی گوهرباری دانشجوی دکترای تخصصی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدهادی گوهرباری دانشجوی دوره دکترای تخصصی سم شناسی-داروشناسی مرکز با عنوان "Therapeutic role of Liothyronine tablet in aluminum phosphide poisoning" به راهنمایی آقای دکتر محمد عبداللهی روز دوشنبه 95/08/24 درمحل کلاس تخصصی شماره سه دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه دکتر گوهرباری به ارائه پایان نامه خود پرداخته و به سوالات داوران خارجی و داخلی با موفقیت پاسخ داد.