برگزاری کارگاه Calibration, Validation and Prediction in Pharmaceutical Analysis, Part 1: Univariate Calbration

گروه کمومتریکس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کارگاهی با عنوان Calibration, Validation and Prediction in Pharmaceutical Analysis, Part1: Univariate Calibration را در روزهای 14 و 21 بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبت نام، پوستر کارگاه را مشاهده نمایید.