برگزاری اولین جلسه از کارگاه Calibration, Validation, and Pharmaceutical Analysis

اولین جلسه کارگاه Calibration, Validation and Pharmaceutical Analysis روز پنجشنبه تاریخ 14 بهمن 95 در محل سایت دانشکده داروسازی برگزار شد. این کارگاه با دبیری آقای دکتر خوشایند سرپرست گروه تخصصی کمومتریکس مرکز تحقیقات علوم دارویی و با تدریس آقای دکتر حمید عبداللهی و همکاران ایشان از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، و با حضور جمعی از ثبت نام کنندگان علاقمند با موفقیت و رضایتمندی بالای شرکت کنندگان تشکیل شد. جلسه دوم این کارگاه هفته آینده در تاریخ 21 بهمن ماه برگزار خواهد شد.