برگزاری جلسه کمیته اخلاق مرکز در بهمن ماه 1395

جلسه کمیته اخلاق مرکز روز شنبه 16 بهمن ماه 95 در محل کلاس تخصصی منفی یک برگزار شد. در این جلسه طرح ها و پایان نامه های ارسال شده مورد بررسی قرار گرفتند و نیز علل تاخیر در تصویب یا رد برخی از موارد ارسالی بررسی، و راهکارهای مناسب در مورد هر یک ارائه شد. با توجه به وجود برخی اشکالات مشترک در پایان نامه ها و طرح ها پیشنهاد شد کارگاه اخلاق در پزشکی با رویکرد اختصاصی به علوم دارویی و پروژه های معمول در دانشکده داروسازی با امتیاز فرهنگی برگزار شود تا با اطلاع رسانی صحیح به مجریان و اساتید محترم از اشکالات و موارد غیر ضروری کاسته شود و روند تصویب طرح ها نیز تسهیل گردد. تذکر به رعایت اخلاق و عدم ارائه همزمان طرح به چند کمیته اخلاق و نیز بایگانی طرح در صورت عدم توجه مجریان محترم در پاسخگویی به سوالات البته پس از سه اخطار از مصوبات این کمیته بود.