دکتر مهدی خوبی برگزیده هجدهمین جشنواره ابن سینا

دکتر مهدی خوبی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی، به‌عنوان پژوهشگر جوان برگزیده علوم پایه در هجدهمین جشنواره ابن سینا معرفی شد. مرکز تحقیقات علوم دارویی ضمن تبریک این موفقیت به دکتر خوبی، آرزوی توفیق روزافزون را از درگاه حق برای ایشان مسئلت دارد.

مصاحبه دکتر مهدی خوبی با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران را از اینجا مشاهده فرمایید.