برگزاری کارگاه Real-time and RFLP-PCR Primer Design در مرکز تحقیقات علوم دارویی

این کارگاه در روز شنبه 30 بهمن ماه سال 95 در کلاس تخصصی 3 با حضور جمعی از ثبت نام کنندگان و با تدریس دکتر حامد حقی، دستیار گروه سم شناسی- داروشناسی برگزار شد.