ثبت نام تور بازدید از مرکز رشد فرآورده های دارویی

بدین وسیله به استحضار می رساند که دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه علوم پزشکی تهران با هدف آشناسازی و آگاهی محققین، دانشجویان، اساتید و علاقمندان به علوم فناوریهای نوین پزشکی در نظر دارد برنامه بازدیدی را در تاریخ 23/02/96(روز شنبه) از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فرآورده های دارویی به انجام رساند، لذا خواهشمند است علاقمندان جهت شرکت در این برنامه علمی از طریق شماره تلفن های 88392549- 09365558512(خانم سلطانی) و حداکثر تا یک هفته قبل از زمان بازید نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.