برنامه جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)

لطفا برای مشاهده اطلاعات کامل به نشانی http://rap.hbi.ir/ مراجعه فرمایید.