سمینار دارو رساني ليپوپپتيدها با نانوذرات ساخته شده از كريستال هاي مايع

مرکز تحقیقات علوم دارویی با همکاری واحد بین الملل دانشگاه برگزار می کند: دارو رساني ليپوپپتيدها با نانوذرات ساخته شده از كريستال هاي مايع


سخنران: خانم دکتر پریناز اخلاقی از دانشگاه Campinas- Brazil
زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت

مکان: سالن رازی- دانشکده داروسازی

پوستر سمینار