همایش بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در نظر دارد با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی، صاحبنظران و متخصصان حوزه های مرتبط و ذی نفعان اصلی "همایش بین المللی اخلاق در علوم و فناوری" را با شعار "اخلاق برای همه، علم برای توسعه" در آذرماه 1396 در تهران برگزار نماید.

زمان: 13-17 آذر 96

مکان: مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران

اطلاعات بیشتر