دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای رتبه 127 در بین دانشگاههای جهان

بر اساس گزارش CWTS Leiden Ranking، دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه  Biomedical & Health Sciences رتبه 127 را از میان 854 دانشگاه جهان کسب کرد و از بسیاری از دانشگاههای مطرح پیشی گرفت. اطلاعات بیشتر