معرفی نامزد دریافت جایزه سندرم داون برای سال 2017

جوایز شامل: یک مدال برنز و مبلغ دو هزار دلار به نامزد یا موسسه ای که اقدامات قابل توجهی در  زمینه سندرم داون انجام داده باشند اعطا خواهد شد.

اطلاعات بیشتر- نامه آقای دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری

فرم سازمان جهانی بهداشت