خانم دکتر مریم بعیری عنوان "دانش آموخته برتر" را کسب کرد

خانم دکتر مریم بعیری فارغ التحصیل مرکز تحقیقات علوم دارویی در مقطع دکترای پژوهش محور، عنوان "دانش آموخته برتر" دانشگاه را کسب کرد. ضمن تبریک به ایشان و خانواده محترمشان، سلامت و توفیقات هر چه بیشتر ایشان را از درگاه باریتعالی خواستاریم.